De “Azijnzeiker”

Met de overweldigende opkomst van de social media is ook het aantal mensen, dat denkt een mening te mogen hebben, in gelijke mate toegenomen. Tot een jaar of tien geleden werd er slechts in familie- of kennissenkring over allerlei zaken gediscussieerd. Het gezellig samenzijn eindigde vaak met een ruzie aan het slot. Niks aan de hand, daar hadden we dan de EO voor, die presentator Bert van Leeuwen op pad stuurde om de zaak weer te lijmen. Meestal lukte dat wel, tenzij de ruzie echt nergens over ging en lijmen dus een onmogelijke opdracht werd.

Het leidde wel tot mooie TV met schreeuwende en scheldende mensen, die elkaar aan het einde van het programma jankend om de schouders vielen. Of de tafel bij het ‘Familiediner’ bleef leeg, op de mensen na, die nog een poging tot verzoening hadden gewaagd. Ach iedereen heeft waarschijnlijk wel eens zo’n feestje bijgewoond.

Met de opkomst van Facebook, Twitter en allerlei media, die hun site openstellen voor reacties, is het ‘landschap’ veranderd. Mensen, die je nooit hoorde omdat ze bijvoorbeeld te verlegen waren, niet met hun mening te koop liepen of anderszins, zijn nu haantje de voorste geworden.

Er hoeft maar iets te gebeuren, of zij staan vooraan met hun reactie. Is er ergens een ernstig ongeluk gebeurd, zij weten direct al hoe het is gekomen en wie de schuldige is. Dat zij in 99% van de gevallen totaal onbekend zijn met de situatie ter plaatse is van ondergeschikt belang.

Maar vooral zaken als ‘De Zorg’, ‘Grote rampen’, ‘Zwarte Piet/ en of Racisme’, en ‘De Politiek’ in het algemeen zijn voor veel Nederlanders aanleiding om goed los te gaan op het toetsenbord. Niemand die je kent (denkt men), genoeg reden om eens lekker te schelden, te bedreigen, dit in de veronderstelde anonimiteit. Voorbeelden hoef ik hier niet te geven. Kijk gewoon op een willekeurige site.

Maar zouden al die zogenaamd anonieme mensen wel weten dat hun mening voor eeuwig bewaard blijft? Dat zij ooit eens nadeel kunnen ondervinden van die spontane reactie op de site van RTVNH of Twitter. Dat het aansluiten bij bepaalde groepen op Facebook ervoor kan zorgen dat je kansen in je leven misloopt. Bijvoorbeeld bij een sollicitatie.

Je solliciteert op een bepaalde baan, waarvoor je uitermate geschikt bent. Misschien wel de beste kandidaat bent. Na een paar dagen en/ of weken krijg je de langverwachte brief, met daarin hopelijk de datum voor een gesprek.

Maar dan lees je: ‘Na het googelen van uw naam op internet hebben wij bemerkt dat u nogal vaak reacties plaatst bij de diverse berichten. Meestal zijn dat nu niet de meest opbouwende. Omdat ons bedrijf geen functie ‘Azijnzeiker’ beschikbaar heeft is de keuze voor een gesprek niet op u gevallen. Wij wensen u veel succes bij andere sollicitaties’. Weg goede baan, weg volgende stap in de carrière.

Nou, nou hoor ik u al denken! Ben jij er zelf ook niet zo één? Zelf denk ik van niet, hoewel dat uiteraard een subjectieve gedachte is. Maar dit stukje dient ervoor om er nog eens op te wijzen dat enige terughoudendheid bij het reageren helemaal geen kwaad kan.

En dat u vooral niet vergeet dat die ene reactie ooit eens tegen u kan worden gebruikt!

Energievampieren, azijnzeikers en andere gespuis

Energievampieren
Dit zijn mensen die vaak door hun manier van doen en de dingen die zij zeggen en vragen, de energie uit anderen trekken. Wat opvalt is dat zij, in tegenstelling tot azijnzeikers en ander gespuis veelal na zo’n energiezuigende sessie, blaken van energie en vrolijk huppelend de zaal verlaten.
Zij hebben daarvoor alle negativiteit over anderen uitgestort, gemekkerd en geklaagd over van alles en nog wat en alle ellende die hen overkomen is neergelegd bij een ander.

Soms zijn deze energievampieren moeilijk te herkennen omdat ze de vorm hebben van die vriendin die altijd klaagt over haar huwelijk. Of de buurvrouw die steeds als je haar spreekt wel iets mankeert. Of je collega die het werk te druk vindt en zijn baas een eikel vindt.

Azijnzeikers
Azijnzeikers zijn de zwartkijkers van deze wereld, hun glas is altijd halfleeg, kunnen in elk plan gaten zo groot als kraters schieten en weten elk positief punt wel om te zetten naar achterdocht en negativisme.
De azijnzeiker is zelf ook niet gelukkig, want hij ziet de wereld echt in termen van wat er niet is en wat er allemaal niet goed gaat. Zij blijven hangen in het verleden en kunnen niet los komen van zaken die niet meer te keren zijn.

De mensen zijn op zich wel goed te herkennen, want zij zijn consistent in hun negatieve blik op de wereld. Zij kunnen niet anders.
Soms staan ze heel even open voor een iets meer positieve kijk, maar deze wordt vaak alweer snel overschaduwd door hun blik van belemmeringen en verzuring.

Ander gespuis
Dan heb je ook nog ander gespuis waarvoor het oppassen is. Dit zijn de mensen van het “Ja, maar…” Deze mensen zeggen vaak dat ze wel positief zijn, MAAR etc etc.
In werkelijkheid zijn zij helemaal niet positief, maar zijn het eigenlijk de meest negatievelingen die er zijn. Onder het mom van zogenaamd kritisch zijn, branden deze mensen onbeschaamd en ongenadig de meest mooie plannen en ideeën af.

Bestrijding met knoflook en suiker?
Als eerste is het belangrijk om energievampieren, azijnzeikers en ander gespuis te herkennen. Hierdoor kun je je beter beschermen en je niet laten leegzuigen of beïnvloeden.
Blijf je zelf richten op positieve zaken en de realiteit. Geef jouw beelden mee aan de ander hoe jij tegen zaken aan kijkt en dat de werkelijkheid op verschillende manieren benaderd kan worden. Maar als de ander deze niet wil horen, laat het dan.
Richt je op anderen waarvan je energie krijgt, die wellicht kritisch zijn, maar wel vanuit een bril om verder te komen en het gesprek met je te voeren.

Dus helaas geen knoflook en suiker. Ik zou zeggen was het maar zo makkelijk…

Herkenbaar?

Ombuigen negatieve gedachten

Wil je je negatieve gedachten ombuigen in positieve gedachten? De volgende tips helpen je op weg:

 1. Gebruik positiviteit voortaan als de standaard reactie. Besluit om in de basis positieve gedachten te denken.
 2. Laat een belletje rinkelen zodra je in een negatieve spiraal bent beland. Herinner jezelf eraan dat dit niet is wat je wilt, en stop ermee. Richt je aandacht op iets anders.
 3. Stop negatieve gedachten samen met iemand die je regelmatig ziet. Zoals een collega, je partner of een huisgenoot. Zo kun je elkaar ‘betrappen’ op negativiteit.
 4. Relativeer. Houd het leven luchtig. Het is zo makkelijk om medelijden met jezelf te krijgen en jezelf aan te stellen. Maak je niet druk. Lach en ga verder.
 5. Zoek naar een vast moment waarop je voortaan positieve gedachten wilt ervaren. Bijvoorbeeld voordat je naar bed gaat, terwijl je doucht, tijdens het uitlaten van de hond of je dagelijkse wandeling naar het station. Maak dit korte momenten waarop je je dankbaar en tevreden voelt.
 6. Je kunt een negatieve spiraal doorbreken door op je ademhaling te richten. Blijf bewust ademhalen totdat je hoofd stil wordt. Dwaal je af? Breng je aandacht zodra je dit beseft dan weer rustig terug naar je ademhaling.
 7. Zoek naar de positieve kanten van gebeurtenissen die je normaal gesproken als negatief ervaart.
 8. Laat de concepten ‘goed’ en ‘slecht’ los. Goed en slecht bestaan niet. Er bestaat alleen ‘wenselijk’ en ‘onwenselijk’, of ‘wat ons dient’ en ‘wat ons niet dient’. En deze waarden zijn voor ieder mens anders. Zwart/wit (goed/slecht) denken dient je niet wat mij betreft. Alles heeft twee kanten, soms heeft een gebeurtenis wel twintig kanten. Wie bepaalt wat goed is en wat slecht is?
 9. Leer de schoonheid te zien in dingen die je normaal gesproken als vervelend, saai, lelijk of onprettig ervaart. Ga ervan uit dat alles schoonheid in zich heeft, en ga ernaar op zoek. Zodra je deze schoonheid vindt heb je geen reden meer om negatief te zijn.
 10. Besef dat gevoel je niet overkomt. Soms wel, maar meestal niet. Het wordt gevormd door je gedachten. Voel je je niet gelukkig? Verander dan je gedachten.
 11. Straf jezelf niet als je negatieve gedachten ervaart. Je doet het niet fout. Je bent aan het leren, je groeit! Het is geweldig dat je je eigen gedachten opmerkt, dat is een essentiële stap. Ik kijk ook weleens terug op een avond waarop ik lekker heb zitten zaniken. Dan voel ik me niet fijn, maar ik weet dat ik nog aan het leren ben. Ik weet dat er een tijd zal komen dat ik me niet meer zal laten meeslepen in negatieve gesprekken. Er zal een tijd komen dat ik simpelweg niet meer zeur. Nu nog wel, en dat vind ik niet erg. Er wordt aan gewerkt, dat is wat ik het belangrijkst vind.
 12. Probeer de negatieve gedachten van andere mensen om te buigen door ze liefdevol te laten zien dat het leven ook best leuk is. Dat er ook positieve kanten zitten aan iedere gebeurtenis.
 13. Besef dat je problemen kunt hebben en toch positief kunt zijn. Dat je op sterven kunt liggen, en tóch positief kunt zijn. Zodra je echt beseft dat negatief denken je niet dient heb je geen reden meer om eraan mee te doen. Ongeacht de situatie.

Negatieve gedachten zijn niet slecht. Ze zijn wat ze zijn, en ze helpen je niet om gelukkig te zijn. Door je negatieve gedachten positief te benaderen kun je je gedachtenpatroon veranderen. Door anders te denken zul je anders gaan leven. Met meer vertrouwen, rust, positiviteit en liefde.

Het leven is niet zo ellendig als je brein je soms wil doen geloven. Het leven is wat jij ervan maakt. Tijd dus om er iets moois van te maken.

Wordt dit een site van alleen maar azijnzeikers of ook van positivo’s

De site heet azijnzeikers.nl. Een ontmoetingsplaats voor iedereen in Den Helder die positief  in het leven staat maar ook voor de sombere medemens. Misschien maakt de ontmoeting hier de sombere mens positiever en de positieve mens nog positiever. Dat zou een mooie bijkomstigheid zijn. Azijnzeiker of niet, we moeten het samen rooien in deze maatschappij. Zoek aan de rechterkant een forum uit en plaats uw opmerking.

Alleen negatief zijn over Den Helder is makkelijk, maar de vraag is natuurlijk of je ook vind dat er positieve zaken plaatsvinden.